Zahájení projektů Mléčné léto

23. 05. 2017

Českomoravský svaz mlékárenský zahajuje 23.května 2017 oficiálně novou propagační a osvětovou kampaň nazvanou MLÉČNÉ LÉTO.

Mléko je v podstatě úplná, komplexní potravina přírodního původu obsahující téměř veškeré makro-i mikroživiny nepostradatelné pro život. Rozmanitost zastoupených živin je tak nejkomplexnější ze všech dostupných potravin. Mléko je pak surovinou pro výrobu nepřeberného množství mléčných výrobků, představují „koncentráty“ zastoupených živin, kterými jsou: plnohodnotné živočišné bílkoviny, lehce stravitelný mléčný tuk, cenný mléčný cukr laktóza jako významný zdroj energie a především mnoho vitaminů a minerálních látek, mezi kterými hlavní roli sehrává zejména vápník.

Spotřeba mléčných výrobků má v České republice sice rok od roku stoupající tendenci, ale i tak je stále nižší než je průměr zemí Evropské unie. Velkým problémem je navíc skutečnost, že dětem chybí ve výživě potřebné množství vápníku, u chlapců to je asi 15%, u děvčat dokonce 30 %. Třiceti pětiprocentní příjmový deficit vápníku u seniorů ohrožuje doslova jejich zdraví. Důsledkem toho jsou různá civilizační onemocnění – např. obezita, osteoporóza, kardiovaskulární poruchy a další.

Kolik mléčných výrobků u nás zkonzumujeme? Konzumních mlék vypijeme v průměru asi 60 litrů, smetan 5,5 litrů, jogurtů a dalších zakysaných mléčných výrobků spotřebujeme 15 kg, sýrů a tvarohů 17,9 kg. U posledních dvou kategorií se v posledních letech jejich spotřeba pozitivně zvyšuje. Másel jíme okolo 5,5 kg, mléčných konzerv, což je zejména sušené a kondenzované mléko asi 2 kg. Zajímavě rostoucí kategorií tvoří mléčné dezerty, kterých nyní spotřebováváme 3,1 kg. Suma sumárum vše výše uvedené představuje v přepočtu na mléko hodnotu 243,5 kg tak zvaného mléčného ekvivalentu. I toto číslo je pozitivně rostoucí, nicméně na průměr Evropské unie (263 kg) nám stále schází skoro 20 kg. Co může být příčinou této skutečnosti a co může brzdit další rychlejší nárůst spotřeby?

Pomineme-li konzumentské zvyklosti v naší zeměpisné šířce, jsou tu ještě další faktory: šíření mýtů, nepravd a dezinformací o mléce, různé útoky veganů a dalších nepřátel mléka, zvyšující se konkurence alternativních výrobků podobných mléku (většinou rostlinného původu), ale leckdy i některá nesprávná zdravotní doporučení a nedostatečná edukace naší populace o zdravé výživě a vyvážené stravě.

A pak je tu ještě jeden nepříjemný faktor: Příliš mnoho mléčných výrobků, které u nás spotřebováváme, dovážíme ze zahraničí. V roce 2016 představoval podíl dovozu na domácí spotřebě už 46,5 %! Proč? Zejména kvůli nízkým cenám a nikoliv kvůli vyšší kvalitě. V naší spotřebě jsme v loňském roce zkonzumovali z dovozu 8,4 % konzumních mlék, 12,3 % smetan, 15,4 % jogurtů, 29,7 % ostatních zakysaných výrobků, a dokonce 51,0 % sýrů a tvarohů a 52,8 % másla. Tyto údaje jsou doslova varující!

Proto Českomoravský svaz mlékárenský přichází nyní se svým propagačním a vzdělávacím programem nazvaném „Mléčné léto“, kterým chce podpořit prodej a spotřebu mléčných výrobků, a zejména právě těch z domácí provenience. První fáze projektu je načasována na období května až října letošního roku a bude stát 2,4 miliónů korun. Na tento rozpočet přispělo částkou 1,7 miliónu korun české ministerstvo zemědělství. Hlavními komunikovanými tématy budou informace a kvalitě a benefitech domácích mléčných potravin, přínosy mléka ve výživě dětí a mládeže a konzumace mléčných výrobků v létě.

Nositel projektu ČMSM spouští za tímto účelem 24. května nový atraktivní webový portál www.mlekovaszdravi.cz, dále je připravena účinná PR komunikace a imageová inzerce, která se bude objevovat zejména na stránkách lifestylových časopisů a na internetu, ale bude navázána též na sociální sítě Facebook a Instagram. Mlékaři se také chtějí pravidelně setkávat s novináři a prostřednictvím nich pak komunikovat tuto informační a osvětovou kampaň spotřebitelské veřejnosti. Velmi důležitým prvkem v komunikaci bude také vyvracení mýtů o mléce, různých dezinformací a vědecky podložené vysvětlování a edukace o nutnosti zařazování mléčných výrobků do každodenní stravy.

Na webové stránce www.mlekovaszdravi.cz spotřebitelé dále najdou různé tematické články o mléce, aktuality a informace z akcí, přehledy kategorií mléčných výrobků, zajímavé recepty s mléčnými výrobky, ale také edukativní animace, videa a fotografie z oblasti získávání a zpracování mléka. Dozví se například, jak poznat kvalitní mléčné výrobky a jak číst na etiketách původ těchto výrobků.

Mlékaři usilují zejména o to, aby naši spotřebitelé dobře poznávali kvalitní domácí mléčné výrobky, a chtějí je přesvědčit, aby mléko a mléčné výrobky zařazovali nejméně 3x denně do svého jídelníčku. A i když tento projekt teprve začíná a jeho první fáze je naplánována na šest měsíců, už nyní přemýšlejí, jak bude tato osvětová a propagační kampaň pokračovat v dalším období.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinky - výpis všech