Mléko pod drobnohledem

25. 05. 2017

Zdraví je považováno za základ životního štěstí. S ním je velmi úzce spjato stravování, jedno z nejvíce diskutovaných témat současnosti. Dnes je navíc velmi moderní zpochybňovat potraviny, které byly celá desetiletí nebo i staletí vychvalovány pro jejich zdravotní přínosy. Mezi ně patří i mléko a mléčné výrobky. Zaslouží si být takto kritizovány? Nebo se jedná o iracionální davové šílenství?

Úspěchy současné medicíny - potlačení infekčních onemocnění především očkováním - ale také vysokou úrovní hygieny, mohou vzbuzovat pocity, že můžeme za každých okolností dosáhnout ideálního stavu „zdraví“. Nejen našeho, ale i našich dětí. Na udržení našeho zdraví se významně podílí náš životní styl, který si do velké míry můžeme vybrat sami.

Pokračování...

Novinky - výpis všech